CONTOH CONTOH LEGENDA YANG DIINGINKAN DALAM KENYATAAN